Joan Marí Martínez - Assemblea del 13 d’abril de 2004

 

Primer de tot: donar gràcies, moltes, a tothom, des del primer fins el darrer, que ha fet possible que aquesta plataforma vagi endavant. Ànim a tots a seguir junts.

M’agradaria tocar tres punts que trob que són els més importants a seguir d’ara endavant:

 

1 - Borrador o borradors

Avantprojecte : es fan alegacions. Però es manté la idea (amplària) en el projecte definitiu. Es comença a parlar de les expropiacions i de l’EIA. Pot canviar el traçat però es manté l’amplària i el que vulguin fer.

Projecte definitiu (no el demanem, ve tot sol)

S’hauria de demanar un borrador de la carretera que volen fer, és a dir, un plànol a una escala determinada però aprou per veure les modificacions que volen fer sobre la carretera actual. Algo que s’hi pugui pintar dalt sense fer patir a ningú.


2 - Carta de seguretat vial europea

Durant aquests tres mesos, des del 15 de gener hem après bastant sobre seguretat vial... Vull recordar la carta de seguretat vial europea que parla dels objectius del Programa de seguretat vial europeu cap al 2010. Els objectius principals són tres amb una finalitat: reduïr el nombre de víctimes mortals a les carreteres europees.

 

OBJECTIUS:

 

1) Guiar els conductors i demés usuaris a millorar el seu comportament: naltros som els principals responsables de la seguretat a les carreteres (adequar la velocitat, atenció en la conducció, respecte a les normes)

2) Garantir vehicles més segurs (elements de seguretat pasiva, cinturons especials per nens, disseny dels automòbils)

3) Millorar infraestructures: millorant i divulgant a escala local (Eivissa) les millors pràctiques existents i eliminant els punts negres.

Tenim una idea que neix de la defensa que naltros vam fer front l’autovia que volien fer: seguim dient que és millorable però...

1- Carretera de tràfic sosegat (Europa es queixa de la velocitat de ser la principal causant de víctimes mortals cada any a Europa, quinze mil...)

2- Carretera amb l’amplària justa i necessària per garantir seguretat

3- Carretera que integri la població disseminada de l’illa d’Eivissa amb accessos directes a la via principal


Giram pàgina i entram en un nou capítol, per entrar en detalls...


3 - Vull demanar que comenci un Debat útil...

... que ens ajudi a ser constants en el futur. Un Debat, a nivell de tota Eivissa i eivissencs i no eivissencs que estan fora d’Eivissa, a nivell dels vesins, a nivell de companys de feina, a nivell familiar, podriem dir resumint a nivell d’espectador (notícies, prensa, televisió...) Un debat que ens porti cap a una crítica constructiva de tots els ingredients de la carretera, que siga com un gota a gota cap al borrador.


Però com fer aquest debat? Per mi, amb preguntes sobre el que s’ha anat parlant en aquestos tres mesos (afirmar o negar jo vull això, jo no vull allò és molt atrevit):

1) Quina amplària tendrà el desdoblament si es fa? Hi ha desdoblaments i i desdoblaments (30-25 m de calçada fins a que no arriben a 18 m, com al Recinte firal)

2) Sabent que hi ha tipus de mitjanes que no arriben a un metre, i que podrien ser igual d’útils, se’n posará una de dos a tres metres?

3) Es posaran carrils per bicicletes sense haver-hi abans una xarxa de carrils bici als nuclis urbans de destí, ni una promoció de les mateixes?

4) Es pagaran amb sous públics ses entrades i sortides a les discoteques?

5) Es faran complir els horaris aquest estiu perque la gent pugui anar a fer feina d’hora a Vila?

6) Per calmar la velocitat, que es farà?

7) Es pot reduïr el nombre de vehicles? Com? Té relació amb el transport públic?

Aquesta pregunta la contesta en Juan Manuel Grijalvo...

8) Mos donaran la culpa dels embossaments que es formen a Vila i Sant Antoni a l’estiu en hores punta?

9) En quant al túnel o rebaix de la carretera actual: On començarà i on acabarà? Quant llarg serà? Com es farà? Quan de temps tardaran en fer-lo? Serà prou segur?


Un debat que ens porti cap a una crítica constructiva de tots els ingredients de la carretera, que siga com un gota a gota cap al borrador.

 

Comparació amb lliga de fútbol professional...


Anem cap al final de lliga, però la nostra lliga no es sap quan acabarà. De moment encetam la segona volta, un canvi de capítol.
No hem de perdre la referència de la idea de carretera.

De part de: Joan Marí Martínez


Salutacions...

Movilidad - Eivissa, Ibiza...