Joan Marí Riera - El Foment de Turisme no és el millor exemple

 

Juliol del 2005

 

L’entrevista realitzada al president del Foment de Turisme, José Tur Olmo, el passat diumenge dia 8, ens podria donar una idea del que està succeïnt a les nostres illes en matèria turística. Sense que ningú oblidi quina és la nostra principal activitat econòmica -de vegades, en tenc els meus dubtes-, m’agradaria fer una sèrie de reflexions al voltant de les manifestacions del Sr. Tur Olmo.

En primer lloc, davant un tema tan important com el que ens ocupa, no només s’ha de parlar clar de portes endins, als despatxos, sinó que també cal fer-ho de portes enfora. Com volem que s’impliqui la societat en aquesta o en altres matèries si la seua opinió es veu constantment menyspreada pels responsables polítics de torn? La societat la conformen els diferents col·lectius, les organitzacions, les institucions, etc., en definitiva, els ciutadans en general. No podem limitar-ho tot a la promoció turística i fer una anàlisi tant simplista de la situació, amb la qual podriem arribar a la següent conclusió: Promocionem, que alguna cosa ens quedarà! Per això, no caldria més que passar el platet i, foteu-li, fins que s’acabin, recaudem tots els sous que poguem que ja vendran els turistes a les nostres illes.

Insisteix, siguem més responsables i busquem el consens de totes les parts implicades en un tema tant important com és el turístic. Com se sol dir: hi ha que mullar-se es cul! Malgrat fereixi algunes susceptibilitats. Resulta curiós considerar que els polítics (els del PP i els del Pacte) tenen una altra visió del món, com si fossin d’un altre planeta. Els polítics que tenim aquí, abans de ser-ho, eren (encara ho són) empresaris, mestres, funcionaris, professionals liberals, etc., i la seua visió del món no crec que hagi canviat pel fet d’ocupar un càrrec públic, llevat que emprin la seua posició per defensar altres interessos que no siguin els generals. En aquest cas, els ciutadans els ho hem de fer saber, i no només cada quatre anys.

Entitats com ara el Foment de Turisme, i d’altres, com sempre no es pronuncien mai en aspectes concrets de les nostres necessitats en matèria de infraestructures. Aquestes entitats, per no quedar malament davant ningú, divaguen, generalitzen i, a la fi, no arribam a saber mai quina és la seua postura. En podem posar alguns exemples: pel que fa als ports esportius, diuen que en necessitam més, però no diuen ni quants, ni com, ni on ; si es tracta de camps de golf, més del mateix; si parlam de transport públic, no aporten alternatives per millorar el seu funcionament; i no en parlem de les carreteres, tothom està d’acord que s’han de millorar però, ¿són els actuals projectes de carreteres els que més ens convenen? Llavors, que ningú s’estranyi si la societat no s’hi implica.

Ara resulta que el turisme gai mereix el nostre respecte si segueix les normes. Faltaria més! Només un detall, preguntem als turistes que trobam escampats per algunes carreteres, davant algunes discoteques i farts de tot, si també volen respectar les mateixes normes. Mentrestant, la majoria dels ciutadans treballarem pel sosteniment d’una economia familiar digna, no sé si això vol dir que miram primer la nostra butxaca abans que el millor per l’illa. El que si sé és que n’hi ha uns quants que la tenen molt grossa.

Joan Marí Riera...

Taxi...