Azul Lima - Intérprete de laúd, guitarra barroca y tiorba

 

 

Azul Lima, nascut a Buenos Aires, inicià els estudis musicals a l’Escola Nacional de Música J.P. Esnaola i al Conservatori Nacional López-Bouchardo, i es graduà com a professor de guitarra. Des de 1995 s’instal·là a Suïssa, estudiant al Conservatori de Ginebra i a l’Escola Cantorum Basiliensis, on obtengué el diploma de solista de llaüt.
Forma part de diversos grups, com Concerto Vocale, Huelgas Ensemble, Le Concert Spirituel, la Wiener Akademie, l’Academia Bizantina, l’Ensemble Zefiro i La Fenice. També ha participat en produccions dirigides per Konrad Junghänel, M. Corboz, G. Garrido i F. Laserre.
Ha obtingut el primer premi “Joves Guitarristes” de Buenos Aires i el primer premi del York Festival Competition d’Anglaterra.

 

Azul Lima, nacido en Buenos Aires, inició los estudios musicales en la Escuela Nacional de Música J.P. Esnaola y en el Conservatorio Nacional López-Bouchardo, graduándose como profesor de guitarra. Desde 1995 se instaló en Suiza, estudiando en el Conservatorio de Ginebra y en la Escuela Cantorum Basiliensis, obteniendo el diploma de solista de Laud.
Forma parte de diversos grupos, como Concerto Vocale, Huelgas Ensemble, Le Concert Spirituel, la Wiener Akademie, la Academia Bizantina, el Ensemble Zefiro y La Fenice. También ha participado en producciones dirigidas por Konrad Junghänel, M. Corboz, G. Garrido y F. Laserre.
Ha obtenido el primer premio “Jóvenes Guitarristas” de Buenos Aires y el primer premio del York Festival Competition de Inglaterra.

 

Azul Lima, born in Buenos Aires, he started his musical studies at the J.P. Esnaola National School of Music and at the López-Bouchardo National Conservatory, graduating as a guitar teacher. He settled in Switzerland in 1995, studying at the Geneva Conservatory and at the Cantorum Basiliensis School, where he was awarded a diploma as a lute soloist.
He belongs to several groups, such as the Concerto Vocale, Huelgas Ensemble, Le Concert Spirituel, the Wiener Akademie, the Academia Bizantina, the Ensemble Zefiro and La Fenice. He has also taken part in productions conducted by Konrad Junghänel, M. Corboz, G. Garrido and F. Laserre.
He was awarded the first prize in the “Young Guitarists” in Buenos Aires and the first prize at the York Festival Competition in England.

 

Página oficial de Azul Lima...

Músicos que han pasado por Eivissa...