Joan Antoni Torres Planells - Estribot de s'Auditori

 

(Publicat al Diario de Ibiza a “Cartas al Director” el dia 6 de juliol de 2000)

 

Opinió en forma de gloses iròniques

 

ESTRIBOT DE S’AUDITORI

 

(cantat)

Amb motiu de s’auditori
I altres coses que han passat,
Ha arribat es moment
De canviar es nom als poblats.

Sant Joan ja no és L’abritja:
S’haurà de dir des Amunts.
Sant Josep de sa Talaia,
De Cala d’Hort fan tot un.

Sant Antoni de Portmany,
Del West End es dirà;
I Santa Eulària des Riu,
Sa Capital Cultural.

Santa Eulària és un bon poble
On volen fer s’auditori,
Perquè ja n’estan cansats
De mesclar figues amb ordi.

Per acabar amb els vileros
Alguns s’hi han regirat,
Perquè no volen que sigui
De s’illa sa Capital.

Que Vila segueixi sent
Es cul de tot qui vendrà,
Que prou tenen amb murades
Patrimoni Mundial.

¿Per què volen es vileros
Auditoris i enlletrats,
Si Santa Eulària ha de ser
Tot es centre cultural?

Dau-li, dau-li a s’auditori
Un lloc que estigui centrat,
Que Santa Gertrudis proclama
Estar millor situat.

Venga, idò, no us quedeu curts.
Donau tot el que voldran!:
Auditoris i espectacles
Que tot Eivissa hi vendrà.

I als vileros, ¿què us passa
Que no aixecau mai es braç?
Que ens donguin una altra vegada,
Una altra vegada pes ... cap.

A veure si així feim oli,
Collim figues i sembrats,
I vèim a s’ase com vola
Per damunt d’aquests terrats.

Amb dues platges i hotels,
Tots arriben per la mar;
De Vila se’n van depressa
Cap a ses platges d’allà.

Venga cotxes i papers.
Venga quissons i pardals,
Cagarades, pixarades ...
Però: ¿s’auditori, on va?

Aquesta és una gran pregunta
Que algú ha de fer-se ja,
Perquè si no ho fèim depressa:
S’auditori ¿on se’n va?

Però, dones i senyors de Vila:
S’auditori ¿on se’n va?
Com que s’han de fer equilibris,
Per tots sempre hi haurà.

A Vila, patrimonial.
A Sant Antoni, veuran!
A Sant Josep, un bon hort.
A Sant Joan, bestiar.

¿I s’auditori?
Allà on queda per dar,
Que s’ho tenen merescut
Perquè són qui han començat.

 

(Recitat)

Com diuen els tres mosqueters: tots per a un i un per a tots
(però si poden ser dos millor que un)

(Exclamatiu)

Visca s’auditori!

(Nota indicativa ‘ad libitum’: aquí es fa un bon uc)

Joan Antoni Torres Planells
29 de juny de 2000
Festa de Sant Pere i Sant Pau, patrons de Dalt Vila de ses Cases Barates, respectivament.

 

Joan Antoni Torres Planells...