Héctor del Castillo, contrabajista

 

 

Héctor del Castillo, nascut a Madrid, realitzà els estudis de contrabaix amb el professor José Luis Ferreyra. Forma part de l’Orquestra Jove de la Comunitat de Madrid, Jove Orquestra Nacional d’Espanya i és invitat regularment per l’Orquestra Simfònica de Madrid, Capella Reial de Madrid i Orquestra Simfònica de Castella i Lleó.
El 2000 es traslladà a Viena per continuar estudis de contrabaix i contrabaix barroc amb Andrew Ackerman al Conservatori de Viena. També realitzà estudis d’especialització en música antiga amb el professor José Vázquez.
Ha estat invitat com a primer contrabaix a les orquestres Agustin Kirchenorchestre, Ex-Tempore Haydn Akademie, Österreichiches Ensemble für Neue Musik und Orpheon Orchestre. És membre de la Wiener Akademie. És professor dels cursos de música barroca de la Comunitat de Madrid.

 

Héctor del Castillo, nacido en Madrid, realitzó los estudios de contrabajo con el profesor José Luis Ferreyra. Forma parte de la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta Nacional de España y es invitado regularmente por la Orquesta Simfónica de Madrid, Capilla Real de Madrid y Orquesta Simfónica de Castilla y León.
El 2000 se traslladó a Viena para continuar estudios de contrabajo y contrabajo barroco con Andrew Ackerman en el Conservatorio de Viena. También realizó estudios de especialización en música antigua con el professor José Vázquez.
Ha sido invitado como primer contrabajo en las orquestas Agustin Kirchenorchestre, Ex-Tempore Haydn Akademie, Österreichiches Ensemble für Neue Musik und Orpheon Orchestre. Es miembro de la Wiener Akademie. Es profesor de los cursos de música barroca de la Comunidad de Madrid.

 

Héctor del Castillo, born in Madrid, he studied the double bass under José Luis Ferreyra. He is a member of the Youth Orchestra of the Community of Madrid, the National Youth Orchestra of Spain and performs regularly with the Madrid Symphony Orchestra, the Capella Reial in Madrid and the Castilla y León Symphony Orchestra.
In 2000, he moved to Vienna to continue studying the double bass and the Baroque double bass with Andrew Ackerman at the Vienna Conservatory. He is also specialising in antique period music under José Vázquez.
He has appeared as first double bass player with the following orchestras: Agustin Kirchenorchester, Ex-Tempore Haydn Akademie, Österreichiches Ensemble für Neue Musik und Orpheon Orchestre. He is a member of the Wiener Akademie. He teaches Baroque music courses in the Community of Madrid.

Página oficial de Héctor del Castillo...

Músicos que han pasado por Eivissa...