Lina Tur Bonet, violinista

 

Lina Tur Bonet, de família eivissenca, fou guardonada d’infant en concursos nacionals. Es va formar com a violinista a les universitats de Friburg i Viena amb els professors N. Chumachenco i G. Pichler. Ha rebut classes magistrals de Tibor Varga, Franco Gulli, Shmuel Askenasi, Augustin Dumay, Joseph Silverstein i Reiner Kussmaul. Ha estudiat violí barroc amb Hiro Kurosaki, consort amb José Vázquez i violí clàssic amb Erich Höbart a Viena.

Ha estat guardonada en el Beethoven-Klavier-Trio Wettbewerb de Mannheim i al Maria Canals de Barcelona.

Ha actuat de solista, música de cambra i barroca per Europa i Japó. Actua en grups de cambra amb artistes com Mennahem Pressler, Georg Faust, Ulf Rodenhäuser, Patrik Demenga, Hiro Kurosaki, John Kolloway o Thomas Brandis, així com als grups Clemencic Consort de Viena i Ex Tempore de Gent. Forma part de l’Orquestra Reina Sofia de Madrid, Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants i Al Ayre Español. Ha estat concertino de l’Orquestra de Cambra de Mannheim, a Il Complesso Barocco d’Itàlia i a la Bach Consort de Viena.

Ha escrit la tesi “Simbologia, Retòrica i la Ciaccona de Bach” per al seu màster a la universitat de música de Viena.

 

 

Lina Tur Bonet, de familia ibicenca, fue premiada de niña en concursos nacionales. Se formó como violinista en las Universidades de Friburg y Viena con los profesores N. Chumachenco y G. Pichler. Ha recibido clases magistrales de Tibor Varga, Franco Gulli, Shmuel Askenasi, Augustin Dumay, Joseph Silverstein y Reiner Kussmaul. Ha estudiado violín barroco con Hiro Kurosaki; consort con José Vázquez y violín clàsico con Erich Höbart en Viena.

Ha sido premiada en el Beethoven-Klavier-Trio Wettbewerb de Mannheim o en el Maria Canals de Barcelona.

Ha actuado de solista, música de cámara y barroca por Europa y Japón. Actua en grupos de cámara con artistes como Mennahem Pressler, Georg Faust, Ulf Rodenhäuser, Patrik Demenga, Hiro Kurosaki, John Kolloway o Thomas Brandis, así como en los grupos Clemencic Consort de Viena y Ex Tempore de Gent. Forma parte de la Orquesta Reina Sofia de Madrid, Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants o Al Ayre Español. Ha sido concertino de la Orquesta de Cámara de Mannheim, en Il Complesso Barocco d’Itàlia y en la Bach Consort de Viena.

Ha escrito la tesis “Simbología, Retórica y la Ciaccona de Bach” para su master en la universidad de música de Viena.

 

 

Lina Tur Bonet, born to a family from Ibiza, she won awards as a child in national competitions. She trained as a violinist at the Universities of Freiburg and Vienna under N. Chumachenco and G. Pichler. She has been given master classes by Tibor Varga, Franco Gulli, Shmuel Askenasi, Augustin Dumay, Joseph Silverstein and Reiner Kussmaul. She has studied the Baroque violin with Hiro Kurosaki; the consort with José Vázquez and the classical violin with Erich Höbart in Vienna.

She has won awards from the Beethoven-Klavier-Trio Wettbewerb in Mannheim and the Maria Canals in Barcelona.

She has performed as a soloist and in chamber and Baroque music throughout Europe and Japan. She performs in chamber groups with artists such as Mennahem Pressler, Georg Faust, Ulf Rodenhäuser, Patrik Demenga, Hiro Kurosaki, John Kolloway and Thomas Brandis, as well as in the Clemencic Consort in Vienna and Ex Tempore in Ghent. She is a member of the Reina Sofia Orchestra in Madrid, Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants and Al Ayre Español. She has been first violinist in the Mannheim Chamber Orchestra, Il Complesso Barocco in Italy and the Bach Consort in Vienna.

She wrote the thesis “Symbology, Rhetoric and the Ciaccona of Bach” for her Masters Degree at the University of Music in Vienna.

 

Página oficial de Lina Tur Bonet...

Música clásica en Eivissa...