Rafael Bonavita, intérprete de laúd, guitarra barroca y tiorba

 

 

Rafael Bonavita, reconegut mundialment dins de la interpretació de la música barroca. La seua carrera va des d’Uruguai a Suïssa, passant per Canadà. Inicià el seus estudis de guitarra amb Alvaro Pierri i després amb Hopkinson Smith a Suïssa a l’escola Cantorum Basiliensis, on i obtingué el diploma de solista en llaüt renaixentista i barroc, tiorba, viola de mà i guitarra barroca.
Desenvolupa una intensa activitat concertística i pedagògica a Europa, Sudamèrica i Japó, com a solista o col·laborant amb els directors René Jacobs, Marc Minkowski, Gabriel Garrido, Jordi Savall i “Anthonello”.

 

Rafael Bonavita, reconocido mundialmente dentro de la interpretación de la música barroca. Su carrera va desde Uruguay a Suiza, pasando por Canadá. Inició sus estudios de guitarra con Alvaro Pierri y después con Hopkinson Smith en Suiza en la ’escuela Cantorum Basiliensis, obteniendo el diploma de solista en laud renacentista y barroco, tiorba, vihuela y guitarra barroca.
Desarrolla una intensa actividad concertística y pedagógica en Europa, Sudamérica y Japón, como solista o colaborando con los directores René Jacobs, Marc Minkowski, Gabriel Garrido, Jordi Savall y “Anthonello”.

 

Rafael Bonavita, recognised worldwide for his performances of Baroque music, his career spans countries from Uruguay to Switzerland, passing through Canada. He started studying the guitar with Alvaro Pierri and then with Hopkinson Smith in Switzerland at the Cantorum Basiliensis School, being awarded the diploma as soloist in the Renaissance and Baroque lute, theorbo, vihuela and Baroque guitar.
He has in intense concert and teaching schedule in Europe, South America and Japan, as a soloist or collaborating with the conductors René Jacobs, Marc Minkowski, Gabriel Garrido, Jordi Savall and “Anthonello”.

 

Página oficial de Rafael Bonavita...

Músicos que han pasado por Eivissa...