PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Portada

Proyecto - Octubre de 2002

 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

 

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports

Direcció General d’Obres Públiques i Transports


PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE TRANSPORTES DE LAS ISLAS BALEARES

 

RECUPERAR EL TRANSPORTE PÚBLICO, MEJOR PARA TODOS


Palma de Mallorca

Octubre 2002

 

PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Indice...

Movilidad - Illes Balears...