Pau Sarradell - Volem TGV

 

 

(Ultima Hora, FDS, 15 de març de 2002)

 

És una necessitat. A Eivissa necessitam Tren de Gran Velocitat (AVE, si no vos agrada la denominació genèrica). Hem d'estar ben connectats amb la resta d'Europa.

Ja m'ho imagin. L'estació es podria construir davant del recinte firal o del futur centre de les arts. Hauria de ser una peça d'arquitectura innovadora, i alta com una catedral gòtica, així, de passada, amagaria un poc la central elèctrica. El traçat de la via tiraria cap a Portmany i des d'allà baixaria pel túnel submarí que arribaria a Dénia, que seria el punt de connexió amb la resta de la xarxa europea.

Ja ho sé. Somiï massa. Però Eivissa necessita unes bones comunicacions amb l'exterior. I, en hivern sobretot, no les tenim. Si fóssim independents -com ho és encara Malta, per exemple- això seria un problema exclusivament nostro. Però es dóna la circumstància que som part de l'estat espanyol i de la Unió Europea. Tant l'un com l'altra gasten sous i més sous en autovies, autopistes, tegevés, túnels i ponts. I de tot això, aquí, no mos cau ni un duro -ni cinc cèntims d'euro, vull dir -.

Ja sé que somiï massa i que l'estació de TGV més propera que tindrem serà la de l'aeroport de Barcelona. Potser més endavant la de València o d'Alacant. I justament per això no estaria malament tenir una compensació per la manca d'inversions ferroviàries. Ningú ha pensat mai que un tren més veloç fos un luxe per als habitants de Brussel·les, Sevilla, Londres, París o Ginebra. Idò per a naltros, viatjar per Europa sí que ho és, un luxe. I ho és tan sols per mor de la discontinuïtat del nostro territori. Com canviar aquesta injustícia? És ben fàcil: declarar servei públic les connexions aèries. I és que els avions són el nostro TGV. La nostra manera d'estar integrats amb els altres territoris. Tenim dret a uns horaris adequats i a uns mínims de freqüències.

I això no ho dic jo. No tot sol. Mai s'havien posat d'acord tantes organitzacions, associacions i partit polítics. La declaració de servei públic mos interessa a tots. I tots hauríem de ser avui a la manifestació. Recordau: Vara de Rey, a les set de la tarda.

 

Movilidad...

Artículos ajenos...

Movilidad - Artículos ajenos...