UC - N'escrivaneta

 

Petiteta la casaren,
no es sap calçar ni vestir,
i a dur aigua l'enviaren
un bon dijous de matí.

Es moros l'encaptivaren,
es moros d'un bergantí.
Son marit, quan ho va sebre,
es vestí de pelegrí.

A ses portes del rei moro,
allí es calava a dormir.
— Entrau, entrau, romeret,
i en sopareu un bocí.

— I a on és Na Captiveta,
que la buscam per aquí?
Na Captiveta se renta
amb un got de cristall fi.

Es prengueren per ses mans
i pigaren a fugir.

 

ESCRIVANETA

Pequeñita la casaron,
no sabe calzarse ni vestirse,
y la mandaron por agua
un jueves por la mañana.

Los moros la cautivaron,
los moros de un bergantín.
Su marido, al saberlo,
se vistió de peregrino.

A las puertas del rey moro
allí se echó a dormir.
— Entrad, entrad, romero,
y cenaréis un poco.

— ¿Dónde está la Cautiva,
que la buscamos por aquí?
La Cautiva se lava
con un vaso de cristal fino.

Se dieron las manos
y emprendieron la huida.

 

UC - Cançons, discografia i lletres...

Eivissa - Ibiza...