UC - Sa nostra ciutat d'Eivissa

 

Popular

 

Sa nostra ciutat d'Eivissa
és una ciutat reial,
que en tot temps s'hi cuien figues
sense haver-hi figueral.

Hi ha molts de pois i xinxes,
i això és molt natural,
que és ciutat molt adornada
de ministres i fiscals;
jutges i governadors,
n'hi ha un calaportal.

Fiscals i procuradors,
n'hi havia una sala plena.
S'altre dia en vaig comptar
més, crec, d'una corantena.

Si perdessin es parlar,
pagaria una novena,
que no poguessin comptar
tota sa nostra moneda.

Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.
Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.

 

NUESTRA CIUDAD DE IBIZA

Nuestra ciudad de Ibiza
es una ciudad real,
que en todo tiempo se cogen higos
sin que haya higueral.

Hay muchos piojos y chinches,
y eso es muy natural,
que es ciudad muy adornada
de ministros y fiscales;
jueces y governadores,
los hay a cientos.

Fiscales y procuradores,
habia una sala llena de ellos.
El otro día conté
creo que más de una cuarentena.

Si perdieran el habla,
pagaría una novena,
que no pudieran contar
toda nuestra moneda.

Luego sí que lo pasaríamos
alegres como hermanos.
Luego sí que lo pasaríamos
alegres como hermanos.

 

UC - Cançons, discografia i lletres...

Eivissa - Ibiza...