UC - Sa garrapinyada

 

Popular

 

Jo plor per tu,
rosa encarnada;
més valdria que em donasses
sa metla garrapinyada.

Una pastoreta plora
perquè ha perdut sa manada,
i es pastoret la consola
donant-li garrapinyada.

Mares que teniu infants
que pareixen barruguets:
donau-los garrapinyada
i pareixeran angelets.

Un anglès va arribar a Eivissa
fa cosa d'una mesada,
i en tocar en terra va dir:
- Mi querer garrapinyada!!

I es al·lots, quan van a escola
plorant diuen a sa mare:
- Jo no em sabré sa lliçó
si no em dau garrapinyada.

Una jaia de cent anys
i un jai de cent vint-i-quatre
estaven panxa per panxa
fotent-se garrapinyada.

Al·lota si vols venir
a's camp a segar civada,
mentre tu la segaràs
jo et daré garrapinyada.

Sa garrapinyada és bona,
no ha fet mal a ningú mai,
i es que diga lo contrari,
se'n pot ben anar al carai.

 

La garrapiñada

 

Lloro por ti,
rosa encarnada;
más valdría que me dieras
la almendra garrapiñada.

Una pastorcilla llora
porque ha perdido el rebaño,
y el pastorcito la consuela
dándole garrapiñada.

Madres que tenéis hijos
que parecen duendecillos:
dadles garrapiñada
y parecerán angelitos.

Chica, si quieres venir
al campo a segar avena,
mientras tú la segarás
yo te daré garrapiñada.

Un inglés llegó a Ibiza
hará como un mes,
y al tocar tierra dijo:
- ¡Mí querer garrapiñada!

Y los chicos, cuando van a la escuela,
llorando dicen a su madre:
- Yo no me sabré la lección
si no me dais garrapiñada.

Una vieja de cien años
y un viejo de ciento veinticuatro
estaban barriga contra barriga
dándose garrapiñada.

La garrapiñada es buena,
no le ha dolido nunca a nadie,
y el que diga lo contrario,
bien se puede ir al carajo.

 

UC - Cançons, discografia i lletres...

Eivissa - Ibiza...