Sra. Lurdes Costa Torres
Il·lma. Sra. Batllessa de l’Ajuntament d’Eivissa
Pl. d’Espanya, 1
07800 Eivissa

 

Un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes de l’illa d’Eivissa us feim arribar a mans el següent plec de firmes per al vostre coneixement i als efectes que us exposam al paràgraf final de l’escrit introductori.

 

DALT VILA, CIUTAT DE PEDRA

Dalt Vila és una fita important en l’imaginari dels habitants de la ciutat i de l’illa, també d’aquells turistes que ens visiten amb uns plantejaments culturals a més del divertiment que, sens dubte, els ofereix el nostre territori. Visible des de tot l’àmbit del pla de Vila, en l’arribada per mar i aire projecta el seu perfil encimbellat dalt del puig, convertint-se en punt de referència ineludible. Es tracta d’un paisatge urbà excepcional que per les seues característiques ha merescut de la UNESCO la declaració de « Patrimoni de la Humanitat », conjuntament amb la natura marina i altres llocs arqueològics que l’envolten. Cultura i natura reunides en un reconeixement internacional de valor inestimable.

El paisatge urbà de Dalt Vila és resultat d’un seguit d’intervencions humanes al llarg de gairebé tres mil·lenis d’història. La topografia, els carrers i les places, la seua retolació ens donen raó d’altres èpoques i formes de vida. Són també elements culturals d’una ciutat que respira i ens transmet l’alè de les generacions precedents, un sentiment de pertinença a una comunitat que, tradicionalment, ha fet de la mesura i l’harmonia norma bàsica d’actuació.

Si haguéssim de definir amb un sol element aquest paisatge extraordinari, únic al món, amb tota seguretat, destacaríem la pedra. A Dalt Vila la pedra és protagonista. La pedra de les muralles i la pedra del paviment. Així ho han destacat els dos treballs bandera del propi Ajuntament, amb textos d’Antonio Colinas i Concha Garcia Campoy, acompanyats d’esplèndides fotografies, amb repetides referències a la pedra. Fins i tot un carrer duu el nom oficial de “Escala de pedra”.

El Conveni Europeu del Paisatge signat a Florència l’any 2000 i ratificat pel govern espanyol dóna una definició de paisatge basada en la percepció de les poblacions. Insta a posar en marxa polítiques de paisatge i definir objectius de qualitat paisatgística, aplicant els principis responsabilitat, coherència, eficàcia i participació.

Volem conservar la qualitat paisatgística de la nostra Dalt Vila de pedra, exigim la qualitat de vida que suposa tenir una ciutat neta, amb atenció a les necessitats de la població resident, i el soterrament de tota classe de cables aeris, de fort impacte visual. Els sotasignants manifestam també, enèrgicament, el nostre rebuig a la política de fets consumats que vol modificar de nou el paisatge de Dalt Vila. I reclamam la reposició i manteniment del paviment de pedra que dóna caràcter als seus carrers i places.

 

Dalt Vila...

Vila...

Eivissa - Ibiza...