A sa vorera de mar

 

Tradicional - Adaptació : Isidor Marí

 

A sa vorera de mar
hi ha una donzella
que brodava un mocador
que és per la reina.
Com va ser a mig brodar
li mancà seda.
Veu venir un mariner,
pel mar navega.

- Mariner, bon mariner,
si portau seda.
- De quin color la voleu,
blanca o vermella?
- Vermelleta la vull jo,
que és millor seda.
- Pujau, donzella, a la nau,
triareu d'ella.

Com va ser damunt la nau,
la nau pren vela.
Mariner es posà a cantar
cançons molt belles...

 

Isidor Marí i Mayans...

Ansa per Ansa...

Cançons

Canciones

Eivissa - Ibiza...