Sa cançó des pous

 

Lletra i música : Isidor Marí

 

Devora es pous hi ha ombra
i hi fa sempre bon estar,
sa terra és més agraïda
perquè la poden regar,
es camps són verds i ufanosos
i tot ho fan alegrar,
es arbres creixen amb força,
que cap vent no els tombarà.
I com que hi vénen a beure
sa terrol·la i es pinsà,
es verderol i sa griva,
sa mèrlera i es teulats,
se hi sent una piuladissa
que és lo més polit que hi ha.
Devora es pous hi ha ombra
i hi fa sempre bon estar.

Devora es pous hi ha cases
de Déu sap es temps que fa:
sa memòria no hi arriba
per poder-vos-ho contar.
Qui va ser es que trobà s'aigua
ja ningú ho pot recordar,
que això són coses més velles
que es filar o que es pastar.
I es pou que té més fondària
és es temps que se mo'n va
i s'emporta ses persones
que venien a poar.
Però es pous no hi ha qui els moga,
mai ningú se'ls endurà.
Devora es pous hi ha cases
de Déu sap es temps que fa.

Devora es pous hi ha festes
i tothom hi ve a ballar,
des quartó i de fora terme,
des pobles de més enllà.
Vénen jóvens i fadrines,
ses més galanes que hi ha.
Tot són ucs i riguedisses
a s'hora de festejar.
Llavò sóna sa flaüta
i es tambor es posa a tocar
i un repic de castanyoles
us acaba d'engrescar.
Just pareix que us surten ales
i us heu de posar a volar.
Devora es pous hi ha festes
i tothom hi ve a ballar.

Devora es pous hi ha vida:
ai de qui els esguerrarà!
Aquell que un pou emmetzina
mala fi sap que farà.
Si s'aigua es torna salada
la vida us amargarà.
Si algú fa que un pou s'eixugui,
el seu cor s'assecarà.
Sempre hi ha un got d'aigua fresca
pes qui estan assedegats,
però es pous no es poden vendre
ni per tots es sous que hi ha.
Jo us he fet una advertència,
si la voleu escoltar.
Devora es pous hi ha vida:
ai de qui els esguerrarà!

 

Isidor Marí i Mayans...

Ansa per Ansa...

Cançons

Canciones

Eivissa - Ibiza...