Isidor Marí - Més barquets nous!

 

Lletra : I. Marí, sobre una tonada tradicional

 

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat d'estisores,
per escapçar-los sa llengua
a ses iaies xerradores.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes.

N'ha vengut un barquet nou
que va carregat de tines
per poder-mos banyar es peus
quan mos fotin ses Salines.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pantalles:
tu t'hi quedes amorrat
i així t'enreden i calles.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes.

 

Vénen tants de barquets nous
que no queda cap amarre,
però fan ports esportius
perquè queda molta barra.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes.

Ara fan un monument
dalt de s'illa de ses Rates,
per tots es incompetents
que governen com pirates.

N'ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes.

Van i vénen barquets nous
i dormim com ses marmotes,
i en obrir es ulls estarem
plens de merda i en pilotes.

 

Isidor Marí i Mayans...

Ansa per Ansa...

Cançons

Canciones

Eivissa - Ibiza...