Una cançó que no es cansa

 

Lletra i música de n'Isidor Marí

 

Escoltau i sentireu
una cançó declarada.
La va escriure un barruguet
i el dimoni li dictava:
no és estrany si té follet
o hi ha algú que no li agrada.
Escoltau i sentireu
una cançó declarada.

Escoltau i sentireu
una cançó divertida.
La va escriure un eivissenc
i li dictava la vida.
No és estrany si l'enteneu,
perquè tots ja l'heu sentida.
Escoltau i sentireu
una cançó divertida.

Escoltau, escoltau,
dins el cor com batega sa sang,
i sortiu, i sortiu,
a lluitar i demostrar que viviu.

Escoltau i sentireu
una cançó enamorada.
La va escriure un jovençà
per sa seua jovençana
es vespre que li va dar
sa seua primer besada.
Escoltau i sentireu
una cançó enamorada.

Escoltau i sentireu
una cançó que no es cansa.
Agafau-la i la durem
entre tots ansa per ansa
igual que un senalló ple
de forats i d'esperança.
Escoltau i sentireu
una cançó que no es cansa.

Escoltau, escoltau,
dins el cor com batega sa sang,
i sortiu, i sortiu,
a lluitar i demostrar que viviu.

 

Isidor Marí i Mayans...

Ansa per Ansa...

Cançons

Canciones

Eivissa - Ibiza...