Joan Miró Font - No tenir tren no és una sort

 

Novembre del 2007

 

Mai em perd els articles del dijous de na Rita Vallès Serra, sempre genial i esplèndida, i per això voldria fer-li un retret a un passatge del seu article del 15 de novembre, «De feria en feria», passatge en el qual no està precisament afortunada i és quan afirma, per a referir-se al caos ferroviari de Catalunya, que «aquí (a Eivissa) tenemos la suerte de no contar con infraestructura ferroviaria».

És realment una sort que a Eivissa no tenguem ni tren ni tramvia (i en molts casos ni autobús) i haguem de confiar massa vegades en el transport privat? És una sort que no tenguem a Can Misses un servei de radiologia per a tractar el càncer i així no es puguin produir casos com el de l´accelerador linial de Saragossa, que causà tantes morts? És una sort que, per posar un exemple, a un edifici de sis pisos no tenguin ascensor i així no hi hagi perill que la gent hi quedi tancada o que les cordes que el subjecten es rompin i hi hagi un accident mortal? Hauria sét una sort que a la Marina no s´haguessin instal·lat bancs pel perill que hi seguéssen delinqüents i drogoaddictes, com pretenien els comerciants?

Per descomptat que tot té els seus riscos, però aquestos es veuen compensats pels seus avantatges (poder-se desplaçar de manera ràpida i còmoda, no haver de desplaçar-se a Palma per al tractament amb radiologia, no haver de pujar escales i poder seure les persones impedides...)

Hem de pensar que el ferrocarril és un vehicle que usa un camí diferent de la carretera i això l´allibera dels embussos, dels quals no es poden alliberar els cotxes (ni l´autobús).

Per altra banda, no seria la primera volta que se suggereix la implantació de tal mitjà de transport, ja que a un ple del Consell d´Eivissa i Formentera de dia 16 de desembre de 2005 ja es plantejà i la idea fou rebutjada per vuit vots del PP per cinc del grup progressista. Se´n recorden els progressistes, que ara són majoria? Què en pensa n'Albert Prats, conseller insular de Política de Mobilitat i Activitats? Però clar, si d'autobusos ja anam tan magres...

 

Joan Miró Font...

Articles d'altri...

Movilidad...

Movilidad - Eivissa - Ibiza...