Joan Antoni Torres Planells - PRO ARTE

 

Entitat musical promoguda per Margarete Kinsberger, es fundà el 22 d’abril de 1996 amb el nom de “Asociación Cultural Pro Arte” amb la finalitat d’organitzar concerts de música clàssica a l’illa d’Eivissa. Des de llavors ençà ha organitzat nombrosos cicles de concerts, bàsicament, amb artistes estrangers en col·laboració amb entitats públiques i privades. Foren els primers socis fundadors Sándor Kónya, Anneliese Kónya, Margarita Kinsberger, Vladeta Yelcic, Dieter Rehm, Maria Barber, Berta van den Boom, Jutta Alsen, Ute Mack i Heinz Mack. Des de llavors ençà, s’han integrat en aquesta societat socis espanyols i residents sudamericans, estant dirigida aquesta associació en l’actualitat per Josep Colomar Juan i formant part de la directiva Orlando Herrera com a vicepresident i Juan Pedro Bürgin com a secretari, entre altres. Una de les activitats més importants són les “Nits d’Òpera” que s’organitzen cada estiu, des de 1999, amb cantants de cert relleu internacional. Aquests darrers anys també organitza representacions teatrals i exposicions de pintura.

 

Joan Antoni Torres Planells...

Música clásica en Eivissa...