Xosé Aviñoa :


Juan Antonio Torres Planells - Joan Antoni Torres Planells

 

Fotografia de Vicenç Fenollosa

 

Escriptor, promotor musical i investigador. (Eivissa, 1946).

- Deixeble de Victorí Planells Roig; fou músic de la Banda Municipal de Música d'Eivissa; comentarista musical del Diari d'Eivissa, la revista 'Uc' d'Eivissa i Radio Popular d'Eivissa (1973-1986); organitzador de concerts i espectacles des de 1973; promotor de l'Associació Pitiüsa d'Amics de la Música, l'Associació Pro Música de les Pitiüses, la delegació a Eivissa de Joventuts Musicals i el Patronat Municipal de Música; investigador de la història de la música a Eivissa.

- Des de 2002 és el gerent de l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa.

- Col·labora amb l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera i l'EMCVB.

- Col·laborador als toms I i II del Diccionari de l'enciclopèdia de la "Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear" d'Edicions 62 de Barcelona, 2002 i 2003.

- Col·laborador del "Diccionari del Teatre a les Illes Balears - Tom I" de la Universitat de les Illes Balears, Govern Balear, 2003.

Estudis publicats:

“Les primeres Festes Patronals-1897” al Diari d'Eivissa, suplement juny 1999.
“La família de músics Mayans” al Diari d'Eivissa, suplement novembre 1999.
“La visita de l'Orfeó Vigatà-1928” a la Revista Eivissa, núm. 35-2000.
“Joan Gamisans Arabí” a la Revista Eivissa, núm. 36-2000, Institut d'Estudis Eivissencs, i a la IX Trobada de Documentalistes Musicals de les Illes Balears, 2002.
“120 anys de xarangues i bandes de música a Eivissa” editat pel Patronat Municipal de Música d'Eivissa, 2000 i a la VIII Trobada de Documentalistes Musicals de les Illes Balears, 2001.
“Centenari del Moviment Coral a Eivissa, 1904-2004” publicat pel Patronat Municipal de Música d’Eivissa, 2004.

 

Bibliografia:

- José V. Serradilla, “El Periodismo en Ibiza”, Eivissa, 1988 (pgs. 169 i 193)
- Ministerio de Cultura, “Recursos Musicales en España”, Madrid, 1994 (pgs. 519 i 520)
- Consell Insular d'Eivissa i Formentera, “Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, Eivissa”, 1995, Volum I (pgs. 294 i 295).


(Extret del Diccionari de la Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Edicions 62, 2003).

 

Música clásica - Eivissa - Ibiza...

Juan Antonio Torres Planells...