Leopold Llombart - La Policia Local de Vila i els discapacitats

 

Regidor Delegat de Policia Local i Trànsit de l'Ajuntament d´Eivissa

Diario de Ibiza, 9 de setembre del 2005

 

Senyor Enrique Marí Tur: no pens mantenir cap polèmica amb vostè. Vaig respondre-li a través d'aquest mateix diari perquè la qüestió que vostè exposava corresponia a la competència municipal que en mi té delegada el senyor alcalde.

Quan li vaig contestar públicament en aquesta mateixa llengua en què ho faig ara, no em dirigia a cap minoria. No excloc mai ningú per raons de la seua llengua personal o d'origen. Simplement, de manera habitual utilitz la llengua oficial i pròpia de la nostra Comunitat Autònoma, i ho faig sense cap sentiment de superioritat, però sense tampoc cap tipus de complex.

Em fa la impressió -i no vull ofendre'l- que el que sí té sentiments de supèrbia és vostè, perquè no li val que li respongui el regidor responsable de l'àrea, ha de ser el mateix alcalde qui ho faci. No sé què espera que passi el dia que tengui per ocurrència escriure una carta oberta al diari dirigida al president del Govern espanyol per queixar-se d´una actuació concreta i puntual d'un funcionari de l'Administració central.

Acusar-me que la Comissaria Central de la Policia Local d'Eivissa està en un edifici sense accés preparat per a minusvàlids, i sense possibilitat d'adaptació, ja són ganes d'acusar. Ho sé i ho sabem tots els que hi treballam a diari. L'edifici té moltes mancances; per això esperam inaugurar aviat la nova Comissaria Central a Sa Colomina on no hi haurà cap barrera arquitectònica i sí millors dependències per servir a tots els nostres conciutadans.

Per la informació que facilita vostè de la seua filla queda ben palès que l'infractor va ser vostè mateix, que no és minusvàlid. La grua li va retirar el vehicle d'una zona destinada a altres usuaris, com ho fa quan algú aparca a la zona reservada a minusvàlids, 2 hores i 45 minuts més tard d'iniciada la infracció, i vostè encara es queixa utilitzant la minusvàlidesa de la seua filla com a escut.

Vostè, únicament vostè, és responsable de la infracció comesa i per tant ha a d'atendre's a les conseqüències. El policia que complint correctament amb la seua feina va ordenar la retirada del vehicle, quasi tres hores després d'iniciada la infracció, no ho va fer pensant en les dificultats seues o de la seua filla per recuperar el cotxe. Ell no podia saber-ho; vostè, sí. Lament profundament la mala estona que la seua filla va passar per causa del menyspreu del seu pare al Codi de Circulació.

 

Artículos ajenos...

Accesibilidad...

Movilidad...