Joan I. Servera - Hem de millorar en altres coses, i no en llevar freqüències

29 de juliol de 2003

 

El tren de Mallorca necessita millorar moltíssimes coses, i llevant freqüències no s'aconsegueix precisament millorar, sinó que és la solució perfecta per "arreglar" les coses sense fer cap inversió. Hi ha moltíssimes coses que han de millorar del tren a Mallorca. En primer lloc, és obvi que el primer que cal fer és soterrar l'estació de Palma i electrificar els trens. Els motors dièsel són motors que van molt bé per a un funcionament llarg i constant, però no són els més idonis per a un tren com el nostre, que a la rodalia de Palma té 8 estacions en molts pocs quilòmetres. És més que necessari procedir a l'electrificació total de tots els trens de Mallorca i de totes les línies, i això implica vendre les unitats actuals CAF (en l'estat en què es troben es podrien vendre a bon preu) i adquirir-ne de noves i que fossin elèctriques, com qualsevol tren modern. Ja fa molts d'anys que s'electrifiquen línies... per què hem de ser els darrers en tot? Les actuals unitats CAF no són bones. Tenen avaries constants, l'aire condicionat massa vegades no funciona (perquè és a la part inferior del tren i s'embossa sovint -no pot posar-se a dalt perquè hi surten els gasos de la combustió-), són massa alts i això fa que el centre de masses sigui molt amunt amb els conseqüents problemes d'equilibri i estabilitat, sobretot a les corbes, que s'han de fer lentament, l'ample de via és molt estret, no tenen informació megafònica ni visual, no tenen bany per a trajectes de prop d'una hora (les persones majors poden tenir problemes per això), els seients són incòmodes per a trajectes llargs i no s'hi pot reposar el cap per descansar... són uns saldos, a preu mínim. Són el que podríem qualificar "un tren bàsic", sense accessoris, el mínim imprescindible per córrer sobre unes vies estretes i en mal estat.

En segon lloc, volia parlar de l'estat de les vies. A l'educació bàsica se'ns explica que els cossos, i especialment els metalls, es dilaten amb la calor i es contreuen amb el fred. Resulta que a les vies, abans de renovar-les, els rails no estaven soldats i això feia que en dilatar-se, com que les juntes no eren ajustades, el rail, al'estiu de ple, podia dilatar-se una mica sense problemes. Però els enginyers decideixen que els rails soldats són millors perquè s'eliminen vibracions... em sembla perfecte. I no han pensat com es dilataran, si les juntes són rígides? Amb les temperatures tòrrides d'aquest estiu, quan els rails s'han volgut dilatar no ho han pogut fer, i en conseqüència s'han desplaçat fent "esses", els coneguts "garrots", els quals són evidents fins i tot a simple vista. El que no es pot fer és "tallar" el tros de ferro expandit, perquè un matí d'hivern amb gelada, quan eal ferro es contreu, si no pot, el que fa és rompre el rail. Hi ha hagut casos en què s'han trencat rails per aquest efecte... us imaginau que es trenca un tram de dos pams de rail al carril exterior d'una corba? El descarrilament i el tomb del tren és segur... no m'imagín com de contents es posarien els de "El mundo". La solució, per tant, no és tallar el ferro sobrant. Els garrots actuals, que enguany proliferen com a bolets, són tan importants que poden fer que els passatgers del darrer vagó caiguin de la cadira o peguin un cop amb el cap a la finestra, i si el maquinista no sap "a priori" on són (per exemple després d'un mes de vacances) i els agafa massa depressa, poden provocar fins i tot el descarrilament del tren. Aquests garrots són a la via de sa Pobla, a la de Manacor, i a la d'Inca, i obliguen a reduir considerablement la velocitat del tren. Ja ho reparareu, si no, al tram que hi ha just després de l'enllaç en direcció Manacor: el tram és completament recte i el tren es mou tot el temps, com si anàs begut. I jo em deman: si els trens moderns de tot el món tenen els rails soldats, per què no tenen garrots els de la RENFE per exemple? Un tren com l'AVE té garrots? Com els eviten, si els rails de tot el món es dilaten amb la calor? Bé, evidentment el problema té solució, i no és altra que la de crear unes juntes de dilatació que tenen la missió d'evitar aquest problema. Per què no se'n posen aquí? És que és massa car? O volen poder justificar la "incomoditat" d'anar en tren?

La següent cosa de què parlar és l'estructura de la xarxa. És de fa dos segles, obsoleta, i es reobrin línies tenint la mateixa concepció que fa 125 anys... no evolucionam? Jo veig que el Consell adreça les carreteres i no mira prim en gastar-hi duros, però quan
s'ha de reobrir línia fèrria es fa pels mateixos traçats que fa 125 anys, amb els mateixos defectes que fa 125 anys, quan el tren no tenia rival ni alternativa i la gent no li importava córrer per agafar-lo. Per què ho fan així? Per estalviar-se les expropiacions? Per inaugurar abans d'eleccions? Això, senyors polítics, no és fer un tren de futur, sinó un tren del passat que arriba carregat d'arguments per als que el volen matar. Una xarxa ferroviària nova pot deixar de banda la badia de Palma, on es concentra la major part de la població? Pot deixar de banda l'Aeroport? I la costa? Massa preguntes que només tenen una resposta: la despesa mínima imprescindible.

En resum, que pens que el tren necessita millorar en moltes coses, però moltíssimes, i en el primer que ha de millorar és en la seva dotació pressupostària. No volem un tren de jugueta ni un tren "bàsic", volem un tren de futur, bo, còmode i segur. Crec que ens ho podem permetre i que la població ha demostrat que si el servei és bo, l'usa. I com més bo sigui, més l'usaran. O no interessa?

Movilidad...

Movilidad - Mallorca...