Claudi Ferrer Beltrán - Curriculum

 

( fotografia pendent)

 

Neix a Almenara (Castelló), en 1.972. Als set anys comença els seus estudis musicals. Obté el títol de professor superior de música, amb l’especialitat de clarinet, al Conservatori Superior de Música de València, havent rebut classes de professors com Joan Vercher Grau i Venancio Rius Martí. Per altra banda, fa la carrera de magisteri a la Universitat Jaume I de Castelló. Ha format i participat en diferents agrupacions de música de cambra (quartets de clarinet, quintets de vent ...) i en projectes de música folk. Des de fa uns anys, s’interessa per la música de jazz o creativa, realitzant diversos cursos de formació a l’associació Sedajazz o en el Taller de Música Jove de València.

 

( fotografia pendent)

 

A Eivissa, el darrer any ha format un quartet de jazz-fusió amb tres músics residents a Eivissa, anomenat Jalabac. Aquesta formació ha tocat en diferents llocs de l’illa i participat en inauguracions d’exposicions de pintura i fotografia.

També a Eivissa, va col·laborar en l’acció per inaugurar el Laberint Ordenat, instal·lació realitzada a l’Hospitalet, per Cis Lenaerts i el seu gran amic Pepín Valdés.

Actualment, és mestre d’educació musical a Sant Antoni de Portmany i professor de clarinet a l’escola de música de Santa Eulària des Riu.

 

Claudi Ferrer Beltrán - Currículo

Nace en Almenara (Castellón), en 1.972. A los siete años comienza sus estudios musicales. Obtiene el título de profesor superior de música, en la especialidad de clarinete, en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, habiendo recibido clases de profesores como Joan Vercher Grado y Venancio Rius Martí. Por otra parte, hace la carrera de magisterio en la Universidad Jaime I de Castellón. Ha formado y participado en diferentes agrupaciones de música de cámara (cuartetos de clarinete, quintetos de viento ...) y proyectos de música folk. Desde hace unos años, se interesa por la música de jazz o creativa, realizando varios cursos de formación en la asociación Sedajazz o en el Taller de Música Joven de Valencia.

En Ibiza, el último año ha formado el cuarteto Jalabac de jazz-fusión con tres músicos residentes en Ibiza. Esta formación ha tocado en diferentes lugares de la isla y participado en inauguraciones de exposiciones de pintura y fotografía.

También en Ibiza, colaboró en la acción para inaugurar el Laberinto Ordenado, instalación realizada en l'Hospitalet, por Cis Lenaerts y su gran amigo Pepín Valdés.

Actualmente, es maestro de educación musical a Sant Antoni de Portmany y profesor de clarinete en la escuela de música de Santa Eulària des Riu.

 

claurinet@yahoo.es

Jalabac...

Laberinto ordenado...

Música clásica en Eivissa...

Música moderna en Eivissa...