Pau Sarradell - Lògicament perdut

 

6 de gener de 2005Des de Tailàndia he volat a l’illa de Bali. Per tant he creuat l’equador en direcció sud. Som a l’hemisferi sud. Des d’aquí ja no és visible l’estel del nord. Per a continuar el viatge, he d’anar a les oficines d’una companyia de navegació. Tenc informació trobada a internet, però val més assegurar-se’n i, sobretot, comprar el bitllet. A la cantonada de l’hotel, prop del migdia, prenc un bemo. És una forma de transport públic que consisteix en una furgoneta que carrega fins un màxim aproximat d’una dotzena de persones (això sí, van molt incòmodes). No té parades definides, s’atura allà on sigui necessari i molt sovent es desvia del seu trajecte per acostar algú a ca seua. La freqüència és bona i el preu baix. Fantàstic. Fantàstic fins que el conductor del meu no entèn ben bé on vull baixar. Me deixa –ho sabré més tard- uns dos-cents metres abans. Evidentment no trob l’oficina de la companyia de navegació per enlloc. Intent orientar-me, però aquí, tan prop de l’equador i a migdia, el sol és al zènit. Les ombres són projeccions verticals. No sé on és l’orient. I el nord, de dia i a l’hemisferi sud, perdut. Absolutament perdut. Tenc només un plànol de la ciutat. Molt esquemàtic. Així i tot, reconec el nom d’un carrer. I me pos a caminar en la direcció que crec correcta. Ja ho dic bé: crec. Quan duc caminat un quilòmetre començ a sospitar que no ho és. Efectivament, no camin pel carrer que pensava. Té un nom absolutament diferent. El trob al plànol. Resulta que caminava cap al nord, en comptes d’anar cap a l’oest, que era cap a on volia anar. Desfaig el camí fet. Quan arrib al lloc on m’havia deixat el bemo, veig ben clar el perquè de l’errada. A Europa és costum posar els cartells amb els noms dels carrers paral·lels als carrers. Seguint la mateixa direcció del carrer que anuncien. Aquí, amb bona lògica, fan al contrari, els posen perpendiculars. Així, quan gires i entres a un carrer, te trobes el cartell amb el seu nom de front, com donant-te la benvinguda. Realment es veuen molt millor. Lògic. No?

 

Artículos ajenos...

Versió catalana...

Movilidad...

Movilidad - Artículos ajenos...

Asia - Indonesia - Bali...

Pau Sarradell - Indice / índex...