Ramón Taboada Castro - RAYMOND ANDRES - Català

 

(Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. RTC-Tom I)

 

Brussel·les 1933-Sant Miquel de Balançat (Eivissa) 2004.

Músic compositor de nacionalitat suïssa. Estudià música al Conservatori Superior de Brussel·les i direcció d’orquestra al Conservatori Sibelius d’Hèlsinki, el cor i l’orquestra del qual arribà a dirigir. Va ser deu anys compositor de música de la Ràdio Televisió Belga i tres anys professor de tècnica musical de cinema i muntatge sonor a l’Institut de les Arts de la Difusió de la Universitat de Brussel·les.

Des de 1977, residí a les Pitiüses, on ha tengut gran activitat creativa, amb la composició de peces per a orquestra de cambra, dos adàgios per a corda i flauta, un poema simfònic, Claire obscur, estudis per a instruments musicals, etc.; el 1993 estrenà a Eivissa i Formentera l’oratori El misteri del palau. Ha realitzat orquestracions per a cor, orquestra de cambra i banda, de peces del folklore pitiús, i l’orquestració per a banda i cor de cançons populars del grup UC. Dedicat a la docència musical, ha elaborat un programa pedagògic propi, i ha impartit cursets esporàdics d’interpretació musical en diversos conservatoris i per a alumnes especialitzats.

Música clásica en Eivissa...