Simon Planells Struse  -  Els reptes del conseller de Mobilitat

 

Diario de Ibiza,  9 de setembre del 2010

 

Quasi quatre anys han passat ja des que els actuals consellers van prendre possessió del seu càrrec i com de costum, diverses són les qüestions pendents per resoldre. Concretament, en matèria de transport, ses files de taxis i d'usuaris de taxis (depenent de l'hora que estiguem estudiant) segueixen a ses parades. A més, el transport il·legal, més conegut com a 'taxistes pirates', segueix estenent-se no només quantitativament, sinó també qualitativament mitjançant una major coordinació.

Les reaccions de l'actual conseller han estat augmentar el nombre de taxis estacionals així com augmentar la quantia de la sanció per transport il·legal. És a dir, créixer en quantitat i augmentar la sanció esperada pel transportista il·legal.

Jo, juntament amb el conseller i altres eivissencs, vam lluitar contra la construcció de les ja oblidades macrocarreteres perquè pensàvem profundament que no es podia créixer més en quantitat i que aquest creixement no era la resposta correcta contra la congestió i els embussaments. Com la intuïció ens deia, els embussaments a les hores punta delaten la inefectivitat de les macrocarreteres a l'illa d'Eivissa.

Els problemes del transport a l'illa tenen un cert paral·lelisme amb els problemes de les carreteres com ja he matisat al treball "Los problemas de la industria del taxi: El caso de Ibiza". Aquest treball apunta l'asimetria d'informació entre usuaris i taxistes, el poder de mercat de l'oferta derivada de la localització o les característiques de la demanda del turisme de masses com les principals causes dels problemes del transport a l'illa i com a principals explicacions per les quals no es solucionarà l'excés de demanda existent a certes hores ni el transport il·legal.

D'aquesta manera, segurament el futur conseller estudiarà en primer lloc les característiques de la demanda per passar a continuació a un estudi de les possibles solucions que, a criteri personal, segurament passin per un augment de coordinació entre ajuntaments i associacions de taxistes i, conseqüentment, una eliminació de les ineficiències que es deriven de la descoordinació.

A més, per a solucionar el transport il·legal no només es passarà per l'augment de la sanció, sinó també de l'augment de la probabilitat de sanció, el que es tradueix en un increment del nombre d'inspectors o de la seva productivitat.

 

Simon Planells Struse...

Movilidad - Eivissa - Ibiza...

El taxi y los taxis...