UC - Es pobres no podem viure

 

Popular

 

Es pobres no podem viure,
sempre hem d'anar de rancó,
trebaiant i coguent sitges
per pagar es recaudadors,
que fumen i no estalvien,
sempre tabac d'es mellor.

Van de botiga en botiga
beguent i fent la raó,
menjant-se alguna gallina
i algun pollastre capó.
Jo he de menjar pa i sardines,
guixes i algun ciuró.

L'Espanya va defallida
per falta de regit bo,
que va perdre Filipines
i Cuba que era mellor,
i ara perdrà ses tres illes,
Mallorca, Eivissa i Maó,
que arriba sa republica
amb bona condició.

Tots farem un crit de viva
amb molta força i valor,
que es pobres no podem viure,
sempre hem d'anar de rancó.

 

 

Los pobres no podemos vivir

 

Los pobres no podemos vivir,
siempre tenemos que ir cojeando
trabajando y cociendo carboneras
para pagar a los recaudadores,
que fuman y no ahorran,
siempre tabaco del mejor.

Van de tienda en tienda
bebiendo y charlando,
comiéndose alguna gallina
y algún pollo capón.
Yo he de comer pan y sardinas,
almortas y algún garbanzo.

España está desfallecida
por falta de buena dirección,
que ha perdido Filipinas
y Cuba, que era mejor,
y ahora perderá las tres islas,
Mallorca, Ibiza y Mahón,
que llega la república
con buena condición.

Todos gritaremos viva
con mucha fuerza y valor,
que los pobres no podemos vivir,
siempre tenemos que ir cojeando.

 

UC - Cançons, discografia i lletres...

Eivissa - Ibiza...