Xavier Valdivieso i Font - L'Escola Parameswar és una realitat fidel a l'esperit de la idea que la va impulsar

 

Barcelona, a 18 de juny del 2008

 

Aquest any vull destacar-ne l'aspecte docent. Els nostres nois i noies passen majoritàriament els exàmens del Departament d'ensenyament del govern de Tamil Nadu.

Vull donar les gràcies al nostre Director, el Sr. Swamickan, que és la persona clau en tot l'apartat docent, per la seva constància i dedicació i a tot l'equip de professors, de qui normalment no es parla però que són part important d'aquest projecte, que treballen amb un plus de solidaritat important i que mai no en demanen res. La visió del Father John ve seguida de prop per la dedicació i eficàcia dels seus col·laboradors i tots els mestres. A tots ells el nostre més sentit agraïment.

A l'Escola Parameswar acaba de començar un nou curs. El curs a l'Índia comença el mes de Juny. Aquest any tornem a tenir uns 150 nens i nenes. Durant aquest any s'ha començat a fer una posada al dia de les nostres instal·lacions de Gengapuram, s'ha pintat, endreçat i s'ha començat la construcció del mur de l'escola, s'ha comprat un televisor i un vídeo amb finalitats docents. S'han comprat instruments musicals, llibres per a la biblioteca, i caldrà també invertir en temes d'esports i lleure. Caldrà comprar més ordinadors, posar ventiladors de sostre a totes les aules, (només n'hi ha a l'aula d'informàtica) i continuar amb les millores i la posada al dia de la nostra Escola.

Volem que l'Escola Parameswar sigui un referent no només en ensenyament sinó també en altres valors, ecologia, respecte a la natura, respecte per totes les creences religioses i ajuda al desenvolupament integral de la persona.

Rebeu el nostre agraïment més sincer per la vostra fidelitat i col·laboració. Gràcies a ella podem anar avançant i fer créixer aquesta petita llavor que ja és una realitat tangible.

Una salutació ben cordial.

Xavier Valdivieso i Font, President d'AJUTSI

 

Ajutsi - Ajut al Sud de l'Índia...

Asia - India...

Articles d'altri...