Vicent Tur Ramon - La improvisació i el Llenguatge del jazz

 

Introducció

 

La música és la manera de fer art o expressar-se amb la matèria sonora, de la mateixa manera que la agrupació d’aquest sons en fonemes i paraules conforma un llenguatge amb un significant i un significat.

En el cas de la música aquest significat és més o completament abstracte però al igual que en la parla de les diferents maneres de conjugar els fonemes i les paraules naixen diferents llenguatges musicals.

Per tant al igual que aprenem una altra llengua fàcilment d’una manera analítica i empírica podem fer-ho amb un nou llenguatge musical.

Aquest curs planteja experiències musicals i un anàlisi exhaustiu dels components fonètics i sintàctics del jazz per a així poder tenir una visió més fidel d’aquest llenguatge.

La improvisació, un element bàsic d’aquest llenguatge ens proveeix d’una llibertat que de la mateixa manera que ens plau ens crea la necessitat de tenir uns recursos per a expressar-nos. Aquesta experiència amplia la nostra manera de veure la música en general.

 

Objectius:

- Comprendre els diferents components del llenguatge i aprendre a utilitzar-los.
- Desenvolupar recursos per a poder improvisar.
- Aprendre el llenguatge del scat per tal de poder adquirir un correcte solfeig rítmic.
- Aprendre a diferenciar estils, autors i intèrprets.

 

Dates

Del 1 al 6 de Setembre de 2008

 

Horari:

De 15:30 a 19:30

 

Lloc:

Patronat de música

 

Durada:

24 hores

 

Música moderna en Eivissa - Ibiza...

Vicent Tur Ramon...